This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Nasi Sponsorzy


.

Turniej par w Brydżu Sportowym - Turniej Klub Legnica 29.05.2017

Lp # Nazwisko i imię . . Wynik % PKL PDF
1 3 Krzysztof Lickiewicz
Zbogniew Szanduła
0.0 DS
3.0 DS
18223
01671 NS
. 62.08 . .
2 5 Ryszard Rączkowski
Jan Maślanka
4.0 DS
4 DS
01592
01490 N
. 50.83 . .
3 6 Grzegorz Czapulak
Wiesław Kozieł
5.0 DS
1.5 DS
01270
01412 N
. 50.00 . .
4 2 Roman Siwiec
Patrycja Krupnik
3.0 DS
0.5 DS
01628 S
16217 KJ
. 49.58 . .
5 1 Jan Niebudek
Jerzy Zatorski
2.5 DS
3.0 DS
01523 S
01768 S
. 46.25 . .
6 4 Eugeniusz Gąska
Marek Czerniawski
3.0 DS
4.0 DS
11758
08165
. 41.25 . .
. . Suma WK =33.5 . . . . . .


DHTML JavaScript Menu By Milonic