This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Nasi Sponsorzy

Historia powstania brydża sportowego w Legnicy

1.Okoliczności powstania Sekcji

Po reformie terytorialnej kraju w 1976 roku Legnica otrzymała status miasta wojewódzkiego.Powołana została Wojewódzka Federacja Sportu, skupiająca wszystkie okręgi sportowe.

W 1978 roku powołany został Okręgowy Związek Brydża Sportowego. Powstała liga wojewódzka. Dzięki staraniom Witolda Lombardo, Stanisława Krzaka,Aleksandra Poznysza, Henryka Czywczyńskiego oraz Jerzego Zatorskiego założone zostaży druzyny "Budowlani" i KS "Piast".
KDK "Kolejarz" w Legnicy przy ul. Łąkowej 3 skupiał wszystkich legnickich brydżystów. Spotkania odbywały się we wtorki i piątki, dzięki zaangażowaniu Ryszarda Rydza. powstała nowa drużyna SDK "Kolejarz" Legnica.Łukasz Wożniak po ukończeniu kursu prowadził zajęcia brydżowe w Zasadniczej Szkole Kolejowej w Legnicy.Aleksander Poznysz powołał drużynę "Olimp" Legnica przy Zarządzie Wojewódzkim TKKF, zaś po jej likwidacji założył drużynę WPEC Legnica.

Niespodziewane trudności powstały gdy na ul.Łąkowej 3 rozpoczął się remont. Zbigniew Nowak po rozmowach z Markiem Hanaszyńskim stworzył możliwość gry na sali instruktorów na stacji PKP w Legnicy, potem zaż na sali pod dyspozytorką na Stacji Rejonowej w Legnicy, gdzie zajęcia odbywaąy się we wtorki i piątki. Zbigniew Nowak po rozmowach z Jackiem Stacewiczem, dyrektorem SDK "Kopernik", powołał drużynę "Kopernik" Legnica.Powstały dobre warunki do pracy szkoleniowej z młodzieżą. W niedzielę odbywały się turnieje brydżowe, zaś w poniedziałki i piątki prowadzono zajęcia szkoleniowe.

W klubie KGHM "Hutnik" dzięki staraniom Jana Maślanki powstała drużyna "Hutnik" Legnica. Był to najlepszy okres rozwoju brydża sportowego w Legnicy.Najgorszy okres nastąpił po roku 1992, m.in. z powodu likwidacji Wojewódzkiej Federacji Sportu. Okręgi sportowe pozostawiono samym sobie; w 1995 roku nastąpiła likwidacja OZBS Legnica. Zbigniew Nowak powołał grupę założycielską która doprowadziła do powstania Legnickiego Klubu Brydża Sportowego. Pozyskano dobrych działaczy w osobach Ryszarda Kępy, Marka Michalskiego oraz Jana Niebudka oraz olbrzymia pomoc sympatyka brydża, prezesa legnickich wodociągów, Jerzego Promińskiego.

Po zwolnieniu Jacka Stacewicza ze stanowiska dyrektora SDK "Kopernik" nastąpił kryzys lokalowy, gdyż nowy dyrektor nie przewidywał brydża w działalności Domu Kultury.

Dzięki pomocy Zygmunta Lizaka podpisano umowe użyczenia lokalu na działalność klubową w hotelu "Narol" w Legnicy. Zajęcia odbywaję się w poniedziałki i piątki, mecze rozgrywane są w niedziele.
Dnia 30 czerwca 2003 roku LKBS zakończył działalność przez likwidację na wniosek członków klubu . Działalność sekcji brydżowej z dniem 1 lipca 2003 roku przejął KS "KONFEKS" Legnica, gdzie działają dwie drużyny, które wystepują w III lidze oraz w lidze okręgowej.DHTML JavaScript Menu By Milonic