This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność powiadomić Państwa, że Polski Komitet Olimpijski po raz dwudziesty drugi przystępuje do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie, uznanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedna z najlepszych inicjatyw edukacyjnych na świecie organizowanych przez narodowe komitety olimpijskie. Jest to konkurs dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, cieszącym się dużym uznaniem w środowiskach szkolnych. Polski Komitet Olimpijski dokłada wszelkich starań zapewniających zarówno dobrą organizację konkursu jak też odpowiednia oprawę uroczystości wręczenia nagród, imprezy towarzyszące oraz zabezpiecza stronę medialną (wywiady z laureatami w programie I Polskiego Radia, comiesięczne publikacje opowiadań w Płomyczku, wydawnictwa książkowe z nagradzanymi opowiadaniami).
Termin zgłoszenia prac upływa 2 kwietnia 2012 roku.
Zwracam się do Państwa z serdeczna prośbą o wsparcie naszej inicjatywy w formie rozpropagowania konkursu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z którymi państwo bezpośrednio współpracujecie.
W załączeniu przekazuję regulamin konkursu, który znajduje się na naszej stronie internetowej www.olimpijski.pl w działe konkursu oraz na www.olimpijski.pl/pl/pages/display/15601

Z podziękowaniem i wyrazami szacunku
Adam Krzesiński
Sekretarz generalny.
Warszawa, 200-11-02
*******************************************************************************************

XXI KONKURS NA OPOWIADANIE O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ
im. Jana Parandowskiego - dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów
Regulamin na rok 2011 www.olimpijski.pl w dziale konkursy lub www.olimpijski.pl/pl/pages/display/15601

Cel konkursu:
zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi,
poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej,
propagowanie zachowań fair play,
propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży,

Organizatorzy:
Płomyczek - miesięcznik dziewcząt i chłopców publikujący wszystkie materiały związane z konkursem i nagradzane prace.

Termin nadsyłania prac:
Prace należy przesyłać na adres:
Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
lub mrej@pkol.pl do 1 kwietnia 2011 r.
Uczestnictwo:
W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów:
- szkoły podstawowe: klasy IV - VI
- gimnazja
Można zgłosić po dwa opowiadania w każdej grupie wiekowej,
Prace powinny na pierwszej stronie zawierać:
1. Tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę, adres (z kodem pocztowym), i telefon szkoły (z numerem kierunkowym) oraz pełne imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna,
2. Opowiadanie powinno być napisane przez ucznia samodzielnie w dowolnej artystycznej formie i powinno podkreślić przynajmniej jedna z poniższych wartości:
- własne doświadczenie z boiska, fabularyzacja losów wielkich zwycięzców lub przegranych,
- zasadę fair play
- radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą,
- równowagę między ciałem a umysłem.
Opowiadanie nie może przekroczyć 8 stron maszynopisu (czcionka 12 pkt, akapit 1,5),
opowiadanie może być napisane odręcznie (ale czytelnie) na maszynie lub komputerze.

Skład komisji oceniającej:
W skład komisji oceniającej wchodzą: nauczyciele poloniści, przedstawiciele organizatora i dziennikarze,

Nagrody:
Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni nagrodami i dyplomami. Nagrody i dyplomy przewidziane są również dla nauczycieli - opiekunów kilku najlepszych autorów prac.Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie sie podczas uroczystego spotkania w czerwcu 2011.

Uwagi końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na konkurs i wykorzystania ich w popularyzacji idei olimpijskiej wyniki konkursu podane zostaną na stronie internetowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Najlepsze prace zostaną włączone do książki ukazującej dorobek konkursu.
Organizator z góry dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

Polski Komitet Olimpijski

Powstanie Klubu Olimpijczyka w Legnicy

W dniu 22.01.2005 w restauracji "Rezydencja" w Legnicy odbył się VII Bal Charytatywny Stowarzyszenia Tarninów, z którego dochód został przeznaczony na szkolenie dzieci i młodzieży w KS Konfeks Legnica.
Podczas balu odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Olimpijczyka w Legnicy, który powstał z inicjatywy Piotra Potycza i będzie działał przy KS Konfeks Legnica.
Gościem honorowym balu był Marian Sypniewski, dwukrotny medalista olimpijski we florecie.
Marian Sypniewski dokonał uroczystego otwarcia Klubu Olimpijczyka w Legnicy i przekazał na ręce Ryszarda Kępy - Prezesa Klubu Olimpijczyka w Legnicy certyfikat oraz flagę Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Legnicy.
Certyfikat PKOL upoważnia Klub Olimpijczyka w Legnicy do używania symboliki olimpijskiej i stwierdza legalność działania Klubu.
Prezydent Legnicy - Tadeusz Krzakowski wyraził uznanie dla inicjatorów powstania Klubu Olimpijczyka w Legnicy i zadeklarował pomoc w jego działalnośći.
Na dobry początek przekazał Ryszardowi Kępie wydawnictwo autorstwa Zbigniewa Schwarzera -" Dolnośląscy Olimpijczycy 1948 - 1998".
W dalszej części balu odbyła się licytacja gadżetów pozyskanych od gwiazd polskiego sportu tj. rękawice bokserskie Józefa Grudnia - mistrza olimpijskiego w boksie, wiosło - wicemistrza olimpijskiego Władysława Zielińskiego, koszulkę z autografem - Zbigniewa Bońka, koszulkę i piłkę z autografami reprezentacji Polski w piłce nożnej, piłkę z autografami medalistów olimpijskich - Renaty Mauer - Różańskiej , Józefa Zapędzkiego, Jerzego Kaczmarka, Mariana Sypniewskiego i Kazimierza Czarneckiego.DHTML JavaScript Menu By Milonic