This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Spotkanie Noworoczne w PKOL

W dniu 7.01.2008 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie rodziny olimpijskiej.Na osobiste zaproszenie Prezesa PKOL Piotra Nurowskiego w spotkaniu uczestniczył Dyrektor KS Konfeks założyciel Klubu Olimpijczyka w Legnicy Piotr Potycz.
Spotkanie miało bardzo uroczysty przebieg, wziął w nim udział Prezydent RP Lech Kaczyński, minister sportu Mirosław Drzewiecki, 7 krotna medalistka olimpijska Irena Szewińska oraz cała plejada wybitnych postaci sportowych
Prezydent RP podczas spotkania wykazał się doskonałą znajomością tematyki sportowej i osiągnięć sportowych w 2007 roku.
Podczas spotkania była okazja do wielu sympatycznych rozmów z gwiazdami polskiego sportu, członkami PKOL i z osobami reprezentującymi Kluby Olimpijczyka z całej Polski.
Piotr Potycz spotkał się między innymi z Ireną Szewinską (7 medali olimpijskich), dwukrotnym złotym medalistą w boksie Jerzym Kulejem, złotym medalistą w podnoszeniu ciężarów Zygmuntem Smalcerzem, srebrnym medalistą w kolarstwie szosowym Czesławem Langiem, Józefem Grudniem (2 medale), Kajetanem Broniewskim medalista olimpijskim obecnie sprawujacym funkcje Dyrektora Generalnego PKOL.
Dzięki tym spotkaniom już niedługo będziemy mogli gościć w/w gwiazdy polskiego sportu w Legnicy. Wszyscy zostali zaproszeni przez Klub Olimpijczyka i zaproszenie przyjęli.
W spotkaniu miał również uczestniczyć Ryszard Kępa Prezes Klubu Olimpijczyka w Legnicy, jednak obowiązki zawodowe nie pozwoliły mu na udział w tym spotkaniuDHTML JavaScript Menu By Milonic