This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


12.01.2009 * NOWOROCZNE SPOTKANIE RODZINY OLIMPIJSKIEJ

W dniu 12.01.2009 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej.
Na około 200 Klubów Olimpijczyka w Polsce zaproszenia otrzymało tylko 15 Klubów, w tym dwóch naszych przedstawicieli Ryszard Kępa i Piotr Potycz. Według przedstawiciela PKOL - Mariana Sypniewskiego, było to docenienie naszej pięcioletniej działalności, podczas której gościliśmy w Legnicy wielu mistrzów i medalistów Olimpijskich: Jerzego Kuleja, Józefa Grudnia, Renate Różańską - Mauer, Mariana Sypniewskiego, Zenona Liczniewskiego. Spotkanie miało uroczysty przebieg wzięło w nim udział około 200 olimpijczyków, sław sportu, medalistów olimpijskich, mistrzów świata i Europy. Byli obecni zarówno dawni mistrzowie jak i aktualni z Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Spotkanie prowadzili Maja Włoszczowska - srebrna medalistka w kolarstwie z Pekinu oraz złoci medaliści w wioślarstwie - czwórka podwójna.Adam Korol i Marek Kolbowicz. Robili to na luzie, dowcipnie i bardzo sprawnie.
2008 rok - rok olimpijski podsumowali Piotr Nurowski Prezes PKOL oraz Mirosław Drzewiecki - minister sportu. Podczas tego spotkania pokazano krótki film z największych polskich osiągnięć z Olimpiady w Pekinie. Uroczyście też pożegnano kończącego karierę dwukrotnego złotego medalistę z Sydney i Aten w wioślarstwie - dwójka wagi lekkiej Tomasza Kucharskiego.
Następnie po zakończeniu części oficjalnej odbywały się rozmowy, dyskusje z gwiazdami polskiego sportu. W wyniku tych rozmów Ryszard Kępa i Piotr Potycz ustalili, że w 2009 roku w Legnicy będą gościć: 7 krotna medalistka olimpijska, największa gwiada polskiego sportu kobiecego - Irena Szewińska, siatkarz Tomasz Wójtowicz - ze złotej drużyny Huberta Wagnera, która pokonała w pamiętnym finale olimpijskim w siatkówce drużynę ZSRR w 1976 roku w Montrealu, Maja Włoszczowska - srebrna medalistk w kolarstwie z Pekinu.
Istnieje również szansa na goszczenie w Legnicy mistrzów olimpijskich w Pekinie w wioślarstwie - czwórki podwójnej. Podczas tego niezwykłego wieczoru spotkaliśmy się także z Ryszardem Szurkowskim, Grzegorzem Lato, Grzegorzem Skrzeczem, Józefem Grudniem, Jerzym Kulejem, Zygmuntem Smancerzem, Marianem Sypniewskim. Wręczyliśmy także Jerzemu Kulejowi album ze zdjęciami z jego pobytu w Legnicy. W sumie Ryszard Kępa i Piotr Potycz z Klubu Olimpijczyka w Legnicy uczestniczyli w bardzo ciekawym spotkaniu, które powinno procentować wieloma wizytami w Legnicy największych gwiazd polskiego sportu. Z góry serdecznie wszystkich fanów sportu zapraszamy -o dokładnych terminach ich pobytu będziemy informować.DHTML JavaScript Menu By Milonic