This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2022

24 maja 2023
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2022
Sprawozadanie

.

Informacja podatkowa działalności Klubu Sportowego KS Konfeks Legnica za rok 2022

9 marca 2023
Informacja podatkowa za rok 2022 działalności Klubu Sportowego KS Konfeks Legnica
Informacja podatkowa

.

Informacja podatkowa działalności Klubu Sportowego KS Konfeks Legnica za rok 2021

3 marca 2022
Informacja podatkowa za rok 2021 działalności Klubu Sportowego KS Konfeks Legnica
Informacja podatkowa

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze KS Konfeks Legnica 20.09.2019

W dniu 20.09.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze KS Konfeks Legnica.
W zebraniu uczestniczyli członkowie KS Konfeks Legnica oraz zaproszeni goście w osobach: Zbigniew Rutka - Zastępca Dyrektora wydziału sportu Urzędu Miasta Legnica, Adam Michalik - Dyrektor Podokręgu Legnica DZPN Wrocław, Jerzy Koziński i Martin Huras.
Podczas zebrania wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną KS Konfeks Legnica.
Skład Zarządu Klubu:
Marek Kucharski - Prezes,
Włodzimierz Przysłupski - Wiceprezes,
Piotr Potycz- Dyrektor,
Jan Niebudek - Członek Zarządu,
Jerzy Pawliszczy - członek Zarządu.
Skład Komisji Rewizyjnej:
Jacek Krawczun - Przewodniczący,
Marek Lecko - Członek,
Grzegorz Czapulak - członek.
Prezes Marek Kucharski odczytał sprawozdanie za 4 letnią kadencję, a Jacek Krawczun odczytał protokół Komisji Rewizyjnej. Następnie wyróżniono zawodników, rodziców, osoby pomagające Klubowi. Dyrektor Adam Michalik
wręczył Srebrne Odznaki Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej dla Ryszard Kępa, Martin Huras, Andrzej Kisiel i Włodzimierz Przysłupski.
Podziękowania i pamiątkowe tabliczki otrzymały osoby pomagające klubowi: Paweł Frydrychowicz, Maria i Łukasz Jurek, Bogusław Basiura, Łukasz Wasylik, Martin Huras, Jerzy Koziński, Tomasz Kaptur, Henryk Grzyb
oraz Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski.
Z sekcji brydża sportowego wyróżniono Grzegorza Czapulak, Jana Niebudka i Bogumiła Wegnera, z sekscji tenisa stołowego wyrózniono: Hachułe Daniela, Szymona Świerczyńskiego, Adama Świerczyńskiego oraz Marka Lecko.
W sekcji piłki nożnej wyróżniono najmłodszych piłkarzy: Jakuba Kuczyńskiego, Zań Jakuba, Hermana Jurek, Wojciecha Czajkę, Wojciecha Tekiele, Maksymiliana Frydrychowicza, Kamila Pitner i Arkadiusza Tekiele.
Następnie w dyskusji głos zabrali Adam Michalik i Jerzy Koziński, którzy w bardzo ciepłych słowach wyrażali się o działalności naszego Klubu.
Na zakończenie obrad odczytano protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
Najważniejszymi uchwałami było:
1. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej i udzieliło absolutorium.
2. Poczynienie starań w Urzędzie Miasta Legnicy odnośnie wykonania remontu na stadionie przy ul. Grabskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym naszego Klubu i gorąco dziękuję wszystkim osobom pomagającym Klubowi. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, rodzicom, przyjaciołom Klubu i wszystkim naszym sympatykom.
Zapraszamy na treningi i zawody sportowe organizowane przez nasz Klub.


DHTML JavaScript Menu By Milonic