This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Zarząd KS Konfeks Legnica

Prezes Hon. - Zbigniew Tamulewicz
Prezes Hon. - Ryszard Kępa
Prezes Hon. - Adam Bartnik
Prezes Klubu - Marek Kucharski
V-Prezes - Włodzimierz Przysłupski
Dyrektor Klubu - Piotr Potycz
Członek Zarządu - Jerzy Pawliszczy

Komisja Rewizyjna KS Konfeks Legnica

Przewodniczący - Jacek Krawczun
Członek - Marek Lecko
Członek - Beata Prokopek

 DHTML JavaScript Menu By Milonic